Wifi netwerken

Veilig gebruik wifi-netwerken

 

Specificatie veilige draadloze netwerken.

Veilig, betrouwbaar, toekomstvast en schaalbaar Wifi-netwerken in het onderwijs

Draadloze toegang tot internet en de interne netwerken van een organisatie staat sterk in de belangstelling binnen het onderwijs. Gelijktijdig ontstaan onzekerheden over hoe dergelijke voorzieningen op een veilige, betrouwbare, schaalbare en toekomstvaste manier kunnen worden aangeboden. Zorgpunten zijn: illegale toegang, verstoringen via het draadloze netwerk en het afluisteren van verkeer door daartoe niet gerechtigden.

Doelstelling

Dit document is bedoeld om onderwijsorganisaties die een draadloze dienst aan willen bieden, een handvat te geven. Uitgangspunt daarbij is dat die dienst:

-alleen toegankelijk is voor daartoe gerechtigde gebruikers,

-ook in de toekomst (eenvoudig) ‘up-to-date’ is (te krijgen), en

-op een eenvoudige manier op te schalen is naar een grotere omvang.

Op basis van deze uitgangspunten is een specificatie voor draadloos netwerken opgesteld. De specificatie is beschreven in de vorm van een programma van eisen, dat onderdeel kan zijn van een RFP (Request for proposal).