Wereld als leeromgeving

Wereld als leeromgeving

Publicatie De wereld als leeromgeving

 

Deze publicatie gaat in op wat leren met behulp van mobiele technologie, plaatsbepalingtechnologie (GPS) en speltoepassingen (‘game-based learning’) kan betekenen voor het onderwijs. Wat zijn mogelijke werkvormen en waarom kunnen deze nuttig zijn? Na een theoretische verkenning laten praktijkvoorbeelden zien welke werkvormen er recent ontwikkeld zijn.

In de beschrijving van de projecten is aandacht voor de ervaringen van leerlingen en docenten. Wat zijn hun ervaringen wanneer niet alleen het klaslokaal, maar ook de directe omgeving van leerlingen dient als speelveld én leeromgeving? Ook valt er te lezen hoe de ‘makers’ gevolg geven aan de ervaringen van leerlingen en docenten. Na de beschrijving van de praktijkvoorbeelden volgt een reflectie, waarin vanuit de belangrijkste bevindingen van de voorbeelden dieper wordt ingegaan op de meerwaarde van mobiele en locatiegevoelige technologie bij het leren, aandachtspunten per doelgroep, doel, werkvorm en rol van de docent.