M-learning pilots

M-learning pilots

Het project ‘mobile learning pilots’ had als primair doel inzicht te krijgen in de didactische, technische en financiële mogelijkheden en onmogelijkheden van mobile learning en deze inzichten te verspreiden in het onderwijs.

In het voorjaar van 2008 is daarom een oproep geplaatst voor de breedbandscholen (zie http://www.surfnetkennisnetproject.nl/breedbandscholen) en hoger onderwijsinstellingen om voorstellen in te dienen voor het uitvoeren van een mobile learning pilot.

Uit de reactie op deze oproep zijn een vijftal projecten gekozen. Deze projecten zijn hierna gestart en liepen tot en met juni 2009. Alle projecten zijn inmiddels afgerond en van elk project is een eindrapportage opgesteld.

Een van de belangrijkste conclusies van de pilot-projecten is dat mobile learning veel potentie heeft, maar dat educatieve gebruikers en aanbieders van mobiele apparatuur en content nog wel naar elkaar toe moeten groeien.