Het project

Over het project Mobiele Onderwijsdiensten

De mogelijkheden van internet hebben een hoge vlucht genomen in het onderwijs. Elektronische leeromgevingen, streaming video, e-mail en educatieve websites zijn niet meer weg te denken uit vele (maar nog lang niet alle!) klaslokalen.

mobielonderwijsVeel toepassingen zijn nu vaak alleen beschikbaar op een vaste plek: de laptop van de leerkracht, het computereiland in de school of op die twee pc’s in het klaslokaal. De volgende stap in de ontwikkeling van educatieve (internet) toepassingen binnen het onderwijs is educatieve content en communicatiemiddelen altijd, overal en op verschillende apparaten (laptop, PDA, tablet, mobiele telefoon) beschikbaar te hebben. Binnen en buiten de onderwijsinstelling. De impact van ict op het onderwijs zal daardoor nog verder toenemen.

Diverse scholen hebben Kennisnet en SURFnet al laten weten graag betrokken te willen worden bij ontwikkelingen rond mobiele toepassingen voor het onderwijs. In het SURFnet/Kennisnet innovatieprogramma is daarom ruimte gereserveerd voor een project gericht op de stimulering van mobiele toepassingen in het onderwijs.

Mobiel leren is een nieuwe digitale werkvorm die nog niet grootschalig gebruikt wordt in het onderwijs. Het hoofddoel van de wedstrijd is de (on)mogelijkheden van mobiel leren onder de aandacht van docenten en onderwijskundigen brengen en gebruik van mobiel internet in het onderwijs stimuleren (uiteraard alleen indien er een meerwaarde is).

Dit doel wordt bereikt door in eerste instantie docenten, onderwijskundig adviseurs, leerlingen, scholieren en studenten uit de gehele onderwijssector uit te dagen om een mobiele webapplicatie te ontwerpen die past bij een bestaande onderwijssituatie. De deelnemers worden gestimuleerd na te denken over de vorm van een mobiele applicatie die past bij hun eigen wensen en eisen. Het genereren van deze ideeën kan ook sturing en stimulans geven aan de ontwikkeling van kwalitatieve mobiele webapplicaties voor het onderwijs door de markt.

De centrale doelstelling van het project luidt: Het stimuleren van de ontwikkeling en adoptie van mobiele toepassingen in het onderwijs.

Afgeleid van deze hoofddoelstelling kent het project de volgende subdoelen:

  • stimuleren veilige (801.1X) en toekomstvaste (open standaarden) draadloze infrastructuurdiensten
  • realiseren van marktgedreven toegang tot draadloze infrastructuurdiensten in onderwijsinstellingen
  • ontwikkelen van nieuwe en verspreiden van bestaande onderwijskundige toepassingen
  • ontwikkelen van nieuwe en verspreiden van bestaande administratieve toepassingen

Het project ‘Mobiele diensten en draadloze toegang’ is onderdeel van het SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma. Het SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma ontwikkelt innovatieve, educatieve ict-toepassingen. Toepassingen die voor het hele onderwijs in Nederland beschikbaar zijn en op grote schaal kunnen worden gebruikt.